Oxytree (Paulownia Clone in Vitro 112) hibridi Paulownia fortunei ve P. elongata türlerinin melezlenmesi sonucu İspanya’daki In Vitro fidanlığında geliştirilmiş bir hibrid türüdür. Paulownia spp. hibridlerinin, özellikle de Paulownia Clone in Vitro 112’nin uyum yetenekleri, başka bir deyişle kullanım olanakları hakkında bilgi toplanması bu araştırma projesi kapsamında hedeflenen hususlar arasında yer almaktaydı. Projenin uygulanması sırasında araştırmacılar üretilen kereste miktarını ve büyüme evrelerini ölçümlemişler ayrıca buradan elde edilen veriler doğrultusunda kısıtlanan karbon ve bunun üzerinden de kısıtlanan karbondioksit miktarını hesaplamışlardır. Araştırmacılar projenin sonunda uygun dikim mesafeleri ve fidelerin bakımı konularında çeşitli önerileri değerlendirmişlerdir.

Deney alanında çeşitli sulama ve gübreleme parametrelerinin uygulandığı 5 farklı parsel grubu oluşturulmuş ve bu gruplardan birinde de kontrol parselleri yer almıştır. Fidelerin korunması amacıyla toprak her yıl üç kez pullukla sürülerek havalandırılmış ve yabani otlardan arındırılmıştır.

Projenin uygulandığı süre içinde her yıl gruplara göre çap dağılımı, boy, yaprak çapı, biyokütle üretimi ve CO2 kısıtlama tespitine ilişkin olarak ölçümler gerçekleştirilmiştir.

 

Deneyin tamamlanmasının ardından araştırmacılar aşağıda yer alan saptamaları belirlemişlerdir:

 1. Deney sırasında dikilen Paulownia fortunei x Paulownia elongata hibridi arazinin iklim ve toprak koşullarına başarıyla uyum sağlamıştır.
 2. Fidelerin dikimi için en elverişli mevsim ilkbahar, özellikle de don olaylarının sona erdiği dönemdir.
 3. Dikimin uygulandığı arazinin büyüklüğü, başka bir deyişle de dikimin yoğunluğu üretimde amaçlanan nihai hedefin gerektirdiği koşullardan biridir. Biyokütle üretiminin amaçlandığı durumlarda ise fidelerin daha sık bir yoğunlukta dikilmeleri gerekmektedir. Kereste üretiminin hedeflenmesi durumunda ise diğer bitkilerin de gerektiği gibi gelişip büyümelerine olanak sağlayacak biçimde fidelerin birbirlerine mümkün olduğunca uzak mesafelerle dikilmesinde yarar vardır.
 4. Özellikle de bitkinin büyüme evresinin ilk ve ikinci yılında damla sulama yönteminin kullanılması gerekir. Gerekli sulama suyu miktarı, bitkinin ideal büyüme temposunun gerektirdiği ölçüde yani yaklaşık olarak yılda 800 mm’lik yağış tutarına göre belirlenmelidir.
 5. İstenilen verim artışı sağlanamadığı takdirde ilk iki yıl boyunca toprağın NPK gübresiyle gübrelenmesinde yarar vardır.
 6. Ağacın ilk iki büyüme döneminde yandaki dalların iki ya da üç haftada bir, toprak düzeyinden itibaren yaklaşık 3 metre uzunluğunda temizlenmiş gövde kısmı kalacak biçimde budanması önerilir.
 7. Yabani bitkilerin fideden uzak tutulması bitkinin büyümesi açısından olağanüstü önem taşıyan bir husustur.
 8. Fidelerin ilk yıl içinde arzulanan uzunluğa ulaşmamaları durumunda gövdeyi oluşturan sapın ilkbaharın başlarında toprak seviyesinde budanmasında yarar vardır. Bu sayede fidenin gelişiminde hızlanma görülecektir..
 9. Yapraklara zarar verebilecek birkaç zararlıyı saymazsak fideler önemli sayılabilecek hiçbir hastalık ve zararlı tarafından tehdit edilmemiştir.
 10. Ekili hibridler 3X2 m mesafeli dikim yoğunluğu, uygun sulama ve NPK gübrelemenin uygulaması sonucunda 11 t/ha oranında karbondiyoksit (CO2) sınırlandırma eşdeğerine sahip 6000 kg/ha oranında toplam biyokütle üretebilirler.
 11. En elverişli deney koşullarında 17 aylık bir ağaç 9-11 m3/ha oranında kereste üretebilme kapasitesine sahiptir.
 12. 5’lik çap kategorisinde yer alan ağaçların (çapları 2,5 ile 7,5 cm arasında olan ağaçlar) katı madde içerikleri Korsika çamında 4,8 kg, sahil çamında 3,8 kg, kavakta ise 3,8 kg’dır. Buna karşılık Paulownia Clone in Vitro 112 bu miktarların iki katı olan 10,08 kg tutarında katı maddeyi üretebilme yeteneğine sahiptir.
 13. 13. Biyokütleden elde edilebilen ısı değeri, diğer orman ürünleri ile yan ürünlerinden elde edilen ısı değerlerini aşacak şekilde 19500 KJ/kg’ı bulmaktadır.